Winkeldiefstal 

Het aantal winkeldiefstallen is verhoudingsgewijs één van de hoogste van Europa. Dagelijks vinden er diefstallen plaats.  Ondanks een kleine afname van het aantal geregistreerde diefstallen geeft dit een wereld van ellende weer. Schade, agressie en verlies aan de ene kant, armoede en crimineel gedrag aan de andere kant. 

De gevolgen van winkeldiefstal

Wat zijn de gevolgen als je aangehouden bent in de supermarkt?
- Je dient te worden voorgeleid aan de (hulp) Officier van Justitie
- Je ontvangt een schikkingsvoorstel €170,- van Justitie
- Je verliest je VOG (zie screeningsprofielen)
- Je ontvangt een boete van € 181,- van de winkelier
-Je ontvangt een winkelontzegging voor bepaalde tijd

Wat als stelen een straf is?

In mijn werk heb ik veel mensen gesproken heb die zich schuldig hadden gemaakt aan winkeldiefstal. Hierin kwam vaker dan eens naar voren dat het voor deze mensen de enige uitweg leek om die dag te eten. Ook kwam het sluitend maken van de huishoudbeurs als reden naar voren. Maar verrassend vaak had gebrek aan comfort bij de persoonlijke financiële situatie een bijdrage aan de diefstal. Voor veel van hen was het feit dat ze stalen al een straf op zich. Door de eerder genoemde gevolgen van winkeldiefstal veranderde de financiële situatie dramatisch met onoverzienbare gevolgen. Dit waren niet alleen minima maar ook gezinnen met modaal inkomen, studenten, ouderen enz. enz. De overeenkomst was dat er in veel geval een onderliggende uitdaging aanwezig was. Een ander probleem dat ik opmerkte was dat verschillende mensen meerdere malen werden aangehouden vanwege winkeldiefstal. Van enkele zagen we de kinderen opgroeien, van andere mensen zagen we hun fysieke en geestelijke vermogens afnemen. En steeds vaker kwam een gevoel naar boven dat de bestaande gevolgen voor een grote groep mensen die winkeldiefstal pleegden niet effectief en kloppend waren. Om die reden schreef ik een plan met de titel 'Wat als stelen een straf is?'. 

Het kan ook anders

Politie, Justitie, gemeente Rotterdam en Jumbo (Vestiging Schiedamseweg) werken we op de volgende wijze 

De Pilot

De eerste maanden van de pilot zitten erop. Op 26-25-2020 zijn tijdens een digitaal werkbezoek van Koning Willem Alexander de eerste resultaten gedeeld. Nieuwsgierig? Klik op de knop hieronder.